• Užitočné materiály k Veľkej noci

  Niekoľko užitočných materiálov, ktoré môžete použiť v tieto dni: 1. Liturgia domácej cirkvi pre naše rodiny, aby mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia.Texty pripravil prof. F. Trstenský, a následne boli odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU. Táto liturgia je zvlášť odporúčaná diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom. 2. Kniha “Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. Môžete ju ponúknuť na stiahnutie vašim veriacim cez webstránky farností alebo prostredníctvom sociálnych sietí. 3. Krížová cesta (za) chorých od autora Mgr. Mariána Sivoňa. 4. Podmienky pre vzbudenie si dokonalej ľútosti. Liturgia domácej cirkvi _VN_2020a František Trstenský: Vznešenejšia cesta Krížová cesta…

 • Príhovor duchovného otca na 5. pôstnu nedeľu

  Zamyslenie na Piatu pôstnu nedeľu – 29. marca 2020 – Spišské Hanušovce Ja som vzkriesenie a život Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 11, 1-45 Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na…

 • Svätý Otec František menoval nového spišského pomocného biskupa

  Spišská Kapitula 25. marca (TK KBS) Pápež František dnes vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním dp. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Menovanie nového biskupa je výrazom pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať poslanie Cirkvi – sprevádzať Boží ľud po ceste k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali svojimi modlitbami a obetami. Novému spišskému pomocnému biskupovi bolo pridelené titulárne sidlo Quiza. — Životopis nového spišského pomocného biskupa – nominanta Jána Kuboša Dp. Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966 v Trstenej (54 rokov). Kňazskú vysviacku prijal 18.…

 • CCEE modlitba. Pozvanie.

  Na záver nedeľňajšej modlitby Anjel Pána pápež František pozval všetkých vedúcich predstaviteľov Cirkvi, kresťanských spoločenstiev i kresťanov rôznych denominácií, nech spoja svoje hlasy a pozdvihnú ich k nebu, aby sa spoločne pomodlili Otčenáš o dvanástej hodine, na poludnie 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána: „Na pandémiu vírusu chceme odpovedať univerzalitou modlitby, súcitu a láskavosti,“ povedal Pápež. Predseda CCEE, janovský arcibiskup kardinál Angelo Bagnasco, prijal toto pozvanie Svätého Otca a pôjde na poludnie do katedrály sv. Vavrinca v Janove: bude prosiť Pána, aby na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie oslobodil Taliansko, Európu a celý svet od pandémie COVID-19; zverí zosnulých Božiemu milosrdenstvu, pomodlí sa za chorých a bude vyprosovať pomoc Pána pre…

 • Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie

  Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať: * postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma: zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť. Alebo aspoň sa pomodlia Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas Mária a obetujú svoju skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, vzbudia si úmysel získať odpustky a majú zámer čo najskôr sa vyspovedať, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky získajú…