• Púť do Miechowa

    Nielen hlbšie prežívanie Roka viery, ale aj blížiace sa oslavy výročia našej obce boli podnetom púte do Poľska, ktorú pre veriacich z celej našej farnosti zorganizoval p. dekan. O veľkom záujme farníkov vydať sa počas tejto púte aj po stopách minulosti našej farnosti a chrámu svedčí počet pútnikov, čoho dôkazom boli 2 zaplnené autobusy. Prvou zastávkou bola Bazilika Božieho hrobu v Miechowe, ktorú postavili rehoľníci – Strážcovia Božieho hrobu. Tí postupne prichádzali aj na naše územie, aby nám v tom čase zanechali tú najcennejšiu pamiatku – kostol sv. Ondreja. Tamojšia nádherná bazilika dotváraná v priebehu viacerých rokov svedčí o ich veľkej úcte k tajomstvu smrti, pochovania a zmŕtvychvstania nášho Pána. Druhým miestom, na ktoré sme sa vydali,…

  • Začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja

    10.04.2012 začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja sťahovaním vnútorného zariadenia. Postupne príde narad oprava elektrických rozvodov, oprava chóru, vysprávky a maľovanie. Sväté omše budú počas týždňa v kaplne sv. Barbory. V nedele v kultúrnom dome.