Príhovor duchovného otca na 4. Veľkonočnú nedeľu

Štvrtá veľkonočná nedeľa – Spišské Hanušovce – 3. mája 2020

MÔJ NEBESKÝ PASTIER JEŽIŠ KRISTUS

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána /Jn 10, 1 – 10/

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“

Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im chcel povedať.

Preto im Ježiš znova vravel: Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“

Počuli sme slovo Pánovo.

—————————————————————————————————————-

Bratia a sestry.

V našom farskom kostole je na pilieri pri spovednici umiestnená neveľká drevená socha Pána Ježiša Dobrého Pastiera. Vyrezal ju tirolský rezbár Dominik Demetz z Gróden v roku 1894. Pôvodne bola na vrchole kazateľnice, ktorú dal vyhotoviť hanušovský farár Vincent Krušinský. Soška je veľmi pekný výraz a možno si ju dobre všimnúť. Svoje nové miesto našla pri bráne kostola a pred spovednicou. Prečo?

Dobrý Pastier pred spovednicou pripomína, že Pán Ježiš sám vyhľadáva zblúdené ovce a berie ich do náručia, lebo sú unavené a doráňané. To Pán Ježiš skutočne robí vo sviatosti zmierenia. Socha pred dverami spovednice nám pripomína túto Ježišovu milosrdnú a starostlivú lásku ku nám hriešnikom.

Dobrý Pastier pri bráne chrámu nám pripomína dnešné sväté evanjelium. Evanjelista Ján podáva Ježišovo podobenstvo nielen o Pastierovi, ale zapísal aj podobenstvo, kde sa Pán Ježiš stotožňuje s bránou do ovčinca. Pastiermi sú, v tomto prípade, apoštoli a všetci vysvätení služobníci Cirkvi všetkých čias.

Veriaci sa stávajú súčasťou Cirkvi – údmi Tela tajomného Krista – vo sviatosti krstu: „stal si sa údom Krista kňaza, proroka a kráľa“; „obliekol si sa v Krista“. Cez Krista – Bránu vstúpili sme do Cirkvi, dostali sme nádej večnej spásy.

Aj pastieri, ktorí „pasú Božiu Cirkev“, majú sa o ňu starať cez Krista. Pápež Benedikt XVI. hovorí: „Kňaz vykonáva svoju službu nie preto, že má na to vrodené schopnosti, alebo je mu to príjemné, či pre zisk. Naopak – kto prijíma sviatosť kňazstva, je poslaný, aby dával, čo sám od seba dať nemôže, aby konal v osobe Ježiša Krista a bol jeho živým nástrojom, jeho rukami a hlasom pre tento svet.“ Teda pastier prichádza k ovciam cez Bránu, cez Krista. Najviac sa to sprítomňuje, keď kňaz vysluhuje sviatosti.

Dnešné evanjelium rozlišuje medzi pastierom a zlodejom. Pán Ježiš hovorí, že pastier dáva, obetuje sa, slúži. Tým duchovne obohacuje ovce. Zlodej – naopak – berie ovciam pre seba. Pri zlodejovi ovce duchovne živoria, alebo dáva ovciam nie podľa Krista, ale svoje rečí. Nie zdravé Kristovo učenie. Ovce nie sú jeho, nežije s nimi a medzi nimi ako oni.

Pápež František pripomína nám kňazom, že „pastier musí voňať za ovcami“. Ovce poznajú pastiera, nie je im cudzí. Ale aj pastier ide spolu so svojimi ovečkami za svojím Majstrom a Učiteľom Ježišom Kristom.

Bratia a sestry.

Prosme v dnešnú nedeľu: Pane, daj nám kňazov, daj nám svätých kňazov a nauč nás svojim tajomstvám. Amen

Na stiahnutie:
4 4. Veľkonočná nedeľa