Kontakty

Adresa:

Rímsko katolícky farský úrad
č.d. 93
059 04 Spišské Hanušovce
telefón: 052 48 921 88

Správca fary:

vdp. PhDr. Ondrej Želonka
č.d. 93
059 04 Spišské Hanušovce

Farský účet:

SK16 0900 0000 0000 9327 7243

Emaily:

Kontakt na dekana a farára farnosti (PhDr. Ondrej Želonka): ondrejzelonka@centrum.sk.

Kontakt na administrátora webovej stránky: farnostsh@gmail.com.