• Príhovor duchovného otca na 4. pôstnu nedeľu

  Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 9, 1 – 41 Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, pokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa…

 • OZNAM: Verejné bohoslužby sa nebudú sláviť až do 31. marca

  Milí spolubratia, informujeme vás, že verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Stanovisko KBS: „Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10. marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020. Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020. Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských…

 • Príhovor duchovného otca na 3. pôstnu nedeľu

  Prameň vody prúdiacej do večného života Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 4, 5 – 42 Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ´Daj sa mi napiť,´ ty by si poprosila jeho…

 • Program misií

  Program misií vo farnosti Spišské Hanušovce od 20.1. do 28.1.2018 si môžete pozrieť tu: Misie – Spišské Hanušovce 2018

 • Blahoželanie k životnému jubileu nášho duchovného otca

  V dnešný deň sa dožíva životného jubilea 50. rokov náš duchovný otec p. Andrej Želonka a 21. júna 2017 si pripomenul 20. výročie svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti Vám, dôstojný pán farár, želáme veľa Božích milostí, zdravie, šťastie. Nech sa Vám darí a nech sa Vám splní všetko, čo si od Pána Boha žiadate! To Vám zo srdca a z lásky želajú všetci členovia farnosti zo Spišských Hanušoviec.