• Spustenie stránky informačného centra Medžugorie

    Milí priatelia, chceme vám s radosťou oznámiť správu o spustení PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEŽUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet. Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk, ktorá bude spustená tiež v tento deň. Je veľkou milosťou tohto času, že celý program Medzinárodného stretnutia mládeže – 25. ročníka Mladifestu, môžeme už sledovať v slovenčine nielen po celom Slovensku, ale aj vo svete. Takto môžeme spoločne prežívať blízkosť a dotyk Panny Márie v našich domovoch a rodinách v priamom spojení s miestom, „kde sa Nebo dotýka Zeme”, s Medžugorím. Informačné centrum Medžugorie „ICM“ na Slovensku (www.medjugorje.sk) je oficiálnou…

  • Púť do Miechowa

    Nielen hlbšie prežívanie Roka viery, ale aj blížiace sa oslavy výročia našej obce boli podnetom púte do Poľska, ktorú pre veriacich z celej našej farnosti zorganizoval p. dekan. O veľkom záujme farníkov vydať sa počas tejto púte aj po stopách minulosti našej farnosti a chrámu svedčí počet pútnikov, čoho dôkazom boli 2 zaplnené autobusy. Prvou zastávkou bola Bazilika Božieho hrobu v Miechowe, ktorú postavili rehoľníci – Strážcovia Božieho hrobu. Tí postupne prichádzali aj na naše územie, aby nám v tom čase zanechali tú najcennejšiu pamiatku – kostol sv. Ondreja. Tamojšia nádherná bazilika dotváraná v priebehu viacerých rokov svedčí o ich veľkej úcte k tajomstvu smrti, pochovania a zmŕtvychvstania nášho Pána. Druhým miestom, na ktoré sme sa vydali,…

  • Začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja

    10.04.2012 začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja sťahovaním vnútorného zariadenia. Postupne príde narad oprava elektrických rozvodov, oprava chóru, vysprávky a maľovanie. Sväté omše budú počas týždňa v kaplne sv. Barbory. V nedele v kultúrnom dome.