• Púť, ktorá opäť zatiahla na hlbinu

  Keď nám náš duchovný otec Ondrej oznámil, že sa pripravuje púť v Roku sv. Martina na Spišskú Kapitulu, nezaváhala som ani na okamih. Púte pod jeho vedením do blízkeho okolia, či vzdialenejších kútov Slovenska, ale aj do zahraničia (susedné Poľsko) sľubujú odpočinutie od každodenného zhonu, duchovné a kultúrne zážitky a sú naplnené úžasným pokojom. Ráno 18. marca po sčítaní prihlásených ovečiek sme vyrazili na Spišskú Kapitulu. Cestu tam sme využili na duchovné i telesné posilnenie. Svätú omšu koncelebrovanú Mons. Štefanom Sečkom – spišským biskupom – slávili spolu dva dekanáty. Spišská Stará Ves a Spišský Štiavnik. K sláveniu sv. Eucharisitie svojou troškou prispel aj Spevokol Alojza Márie Chmeľa zo Spišskej Starej…

 • Spustenie stránky informačného centra Medžugorie

  Milí priatelia, chceme vám s radosťou oznámiť správu o spustení PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEŽUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet. Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk, ktorá bude spustená tiež v tento deň. Je veľkou milosťou tohto času, že celý program Medzinárodného stretnutia mládeže – 25. ročníka Mladifestu, môžeme už sledovať v slovenčine nielen po celom Slovensku, ale aj vo svete. Takto môžeme spoločne prežívať blízkosť a dotyk Panny Márie v našich domovoch a rodinách v priamom spojení s miestom, „kde sa Nebo dotýka Zeme”, s Medžugorím. Informačné centrum Medžugorie „ICM“ na Slovensku (www.medjugorje.sk) je oficiálnou…

 • Púť do Miechowa

  Nielen hlbšie prežívanie Roka viery, ale aj blížiace sa oslavy výročia našej obce boli podnetom púte do Poľska, ktorú pre veriacich z celej našej farnosti zorganizoval p. dekan. O veľkom záujme farníkov vydať sa počas tejto púte aj po stopách minulosti našej farnosti a chrámu svedčí počet pútnikov, čoho dôkazom boli 2 zaplnené autobusy. Prvou zastávkou bola Bazilika Božieho hrobu v Miechowe, ktorú postavili rehoľníci – Strážcovia Božieho hrobu. Tí postupne prichádzali aj na naše územie, aby nám v tom čase zanechali tú najcennejšiu pamiatku – kostol sv. Ondreja. Tamojšia nádherná bazilika dotváraná v priebehu viacerých rokov svedčí o ich veľkej úcte k tajomstvu smrti, pochovania a zmŕtvychvstania nášho Pána. Druhým miestom, na ktoré sme sa vydali,…

 • Začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja

  10.04.2012 začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja sťahovaním vnútorného zariadenia. Postupne príde narad oprava elektrických rozvodov, oprava chóru, vysprávky a maľovanie. Sväté omše budú počas týždňa v kaplne sv. Barbory. V nedele v kultúrnom dome.