• Príhovor duchovného otca na 3. pôstnu nedeľu

  Prameň vody prúdiacej do večného života Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 4, 5 – 42 Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ´Daj sa mi napiť,´ ty by si poprosila jeho…

 • Program misií

  Program misií vo farnosti Spišské Hanušovce od 20.1. do 28.1.2018 si môžete pozrieť tu: Misie – Spišské Hanušovce 2018

 • Blahoželanie k životnému jubileu nášho duchovného otca

  V dnešný deň sa dožíva životného jubilea 50. rokov náš duchovný otec p. Andrej Želonka a 21. júna 2017 si pripomenul 20. výročie svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti Vám, dôstojný pán farár, želáme veľa Božích milostí, zdravie, šťastie. Nech sa Vám darí a nech sa Vám splní všetko, čo si od Pána Boha žiadate! To Vám zo srdca a z lásky želajú všetci členovia farnosti zo Spišských Hanušoviec.    

 • Púť, ktorá opäť zatiahla na hlbinu

  Keď nám náš duchovný otec Ondrej oznámil, že sa pripravuje púť v Roku sv. Martina na Spišskú Kapitulu, nezaváhala som ani na okamih. Púte pod jeho vedením do blízkeho okolia, či vzdialenejších kútov Slovenska, ale aj do zahraničia (susedné Poľsko) sľubujú odpočinutie od každodenného zhonu, duchovné a kultúrne zážitky a sú naplnené úžasným pokojom. Ráno 18. marca po sčítaní prihlásených ovečiek sme vyrazili na Spišskú Kapitulu. Cestu tam sme využili na duchovné i telesné posilnenie. Svätú omšu koncelebrovanú Mons. Štefanom Sečkom – spišským biskupom – slávili spolu dva dekanáty. Spišská Stará Ves a Spišský Štiavnik. K sláveniu sv. Eucharisitie svojou troškou prispel aj Spevokol Alojza Márie Chmeľa zo Spišskej Starej…

 • Spustenie stránky informačného centra Medžugorie

  Milí priatelia, chceme vám s radosťou oznámiť správu o spustení PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEŽUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet. Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk, ktorá bude spustená tiež v tento deň. Je veľkou milosťou tohto času, že celý program Medzinárodného stretnutia mládeže – 25. ročníka Mladifestu, môžeme už sledovať v slovenčine nielen po celom Slovensku, ale aj vo svete. Takto môžeme spoločne prežívať blízkosť a dotyk Panny Márie v našich domovoch a rodinách v priamom spojení s miestom, „kde sa Nebo dotýka Zeme”, s Medžugorím. Informačné centrum Medžugorie „ICM“ na Slovensku (www.medjugorje.sk) je oficiálnou…