Kňazi vo farnosti

 

1896 – vdp. Vincent Krušinský

apríl 1899 – vdp. Viktor Vágner

                    – vdp. Peter Kravec

júl 1922 – vdp. Roman Lukáč

1931 –  vdp. Andrej Podolský (správca farnosti – farár Matiašoviec)

august 1933 –  vdp. Ján Grech

marec 1934 –  vdp. Andrej Kovalský

1935 – vdp.  Eduard Odrobina

august 1951 –  vdp. Karol Hudáč (správca farnosti – farár v Reľove)

október 1952 –  vdp. Peter Kmeč

1962 –  vdp. Ladislav Ivák

1971 –  vdp. Adolf Hrubec

január 1978 –  vdp. Štefan Viktorín Novajovský

1984 –  vdp. Jozef Toman

1984 – vdp. Pavol Majzel

november 1984 –  vdp. Štefan Živčák

august 1990 – František Tuka

jún 1993 –  vdp. Waldemar O. Sowinski

júl 1999 –  vdp. Marcel Matava

júl 2009 –  vdp. Dušan Seman

júl 2010 –  vdp. Ondrej Želonka, ktorému ďakujem za venovaný čas strávený pri vytváraní tohto zoznamu