Kňazi vo farnosti


1896 – Vincent Krušinský

apríl 1899 – Viktor Vágner

júl 1922 – Roman Lukáč

1931 – Andrej Podolský (správca farnosti – farár Matiašoviec)

august 1933 – Ján Grech

marec 1934 – Andrej Kovalský

1935 – Eduard Odrobina

august 1951 – Karol Hudáč (správca farnosti – farár v Reľove)

október 1952 – Peter Kmeč

1962 – Ladislav Ivák

1971 – Adolf Hrubec

január 1978 – Štefan Viktorín Novajovský

1984 – Jozef Toman

1984 – Pavol Majzel

november 1984 – Štefan Živčák

august 1990 – František Tuka

jún 1993 – Waldemar O. Sowinski

júl 1999 – Marcel Matava

júl 2009 – Dušan Seman

júl 2010 – Ondrej Želonka, ktorému ďakujem za venovaný čas strávený pri vytváraní tohto zoznamu