• Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia

    Pochválený buď Ježiš Kristus! Milí spolubratia, v týchto dňoch 15. a 16.2.2021 sa konalo (online) 98. plenárne zasadnutie KBS. Vyhlásenia z tohto zasadnutia: List premiérovi a vláde – 98. plénum KBS Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia Vyhlásenie ku kampaniam

  • Príhovor duchovného otca na 4. Veľkonočnú nedeľu

    Štvrtá veľkonočná nedeľa – Spišské Hanušovce – 3. mája 2020 MÔJ NEBESKÝ PASTIER JEŽIŠ KRISTUS Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána /Jn 10, 1 – 10/ Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im chcel povedať. Preto im Ježiš…