Užitočné materiály k Veľkej noci

Niekoľko užitočných materiálov, ktoré môžete použiť v tieto dni:

1. Liturgia domácej cirkvi pre naše rodiny, aby mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia.Texty pripravil prof. F. Trstenský, a následne boli odkonzultované s odborníkmi na liturgiu pri TF KU. Táto liturgia je zvlášť odporúčaná diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom.
2. Kniha “Vznešenejšia cesta” od prof. F. Trstenského. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. Môžete ju ponúknuť na stiahnutie vašim veriacim cez webstránky farností alebo prostredníctvom sociálnych sietí.
3. Krížová cesta (za) chorých od autora Mgr. Mariána Sivoňa.
4. Podmienky pre vzbudenie si dokonalej ľútosti.

Liturgia domácej cirkvi _VN_2020a

František Trstenský: Vznešenejšia cesta

Krížová cesta (za) chorých

Dokonalá ľútosť

Biskupský úrad