Blahoželanie k životnému jubileu nášho duchovného otca

Pán farár Želonka

V dnešný deň sa dožíva životného jubilea 50. rokov náš duchovný otec p. Andrej Želonka a 21. júna 2017 si pripomenul 20. výročie svojej kňazskej vysviacky.

Pri tejto príležitosti Vám, dôstojný pán farár, želáme veľa Božích milostí, zdravie, šťastie. Nech sa Vám darí a nech sa Vám splní všetko, čo si od Pána Boha žiadate! To Vám zo srdca a z lásky želajú

všetci členovia farnosti zo Spišských Hanušoviec.