Púť, ktorá opäť zatiahla na hlbinu

Keď nám náš duchovný otec Ondrej oznámil, že sa pripravuje púť v Roku sv. Martina na Spišskú Kapitulu, nezaváhala som ani na okamih. Púte pod jeho vedením do blízkeho okolia, či vzdialenejších kútov Slovenska, ale aj do zahraničia (susedné Poľsko) sľubujú odpočinutie od každodenného zhonu, duchovné a kultúrne zážitky a sú naplnené úžasným pokojom.
Ráno 18. marca po sčítaní prihlásených ovečiek sme vyrazili na Spišskú Kapitulu. Cestu tam sme využili na duchovné i telesné posilnenie. Svätú omšu koncelebrovanú Mons. Štefanom Sečkom – spišským biskupom – slávili spolu dva dekanáty. Spišská Stará Ves a Spišský Štiavnik. K sláveniu sv. Eucharisitie svojou troškou prispel aj Spevokol Alojza Márie Chmeľa zo Spišskej Starej Vsi.
Po sv. Omši nasledovali spoločné modlitby pri hrobe biskupa Jána Vojtaššáka za jeho blahorečenie, aby sme si ho čím skôr uctievali na oltároch celej Cirkvi. Individuálne sme si uctili relikvie sv. Martina, Pia V. a Zdenky.
Následne sme sa potešili obhliadke biskupského úradu, mnohí z nás tu boli prvý krát. Boli sme vďační, že sme mohli nazrieť aj do útrob úradu.
Milé boli stretnutia s kňazmi, ktorí pôsobili v našich farnostiach. Tiché zamyslenie, modlitby, sviece zapálené na hroboch Kristových služobníkov, ktorých sme osobne poznali, vyjadrovali našu vďaku za ich životy a pôsobenie medzi nami.
S radosťou sme sa vydali na cestu so Spišského Podhradia, kde ako kaplán pôsobí náš rodák vdp. Janko Grivalský. Po zvítaní a občerstvení sme so záujmom počúvali o jeho službe v tejto farnosti.
To sme ešte netušili, aký záujem a úžas vzbudí v nás sprievodkyňa pri návšteve Kostola Ducha Svätého v Žehre. Obyčajné žieňa so šatkou na hlave (ako naše mamy) nás melodickým hlasom, krásnou výslovnosťou, odbornou znalosťou a veľkým zanietením pre svoju prácu zaujala tak, že hodinový výklad ubehol, ani sme sa nenazdali.
Úplne nás ohromila pri gotickej freske Strom života, kde ústrednou postavou je ukrižovaný Kristus, ktorý delí dejiny aj fresku na dve časti: dejiny Starého zákona a dejiny Nového zákona. Jej prejav, znalosť symbolov a symboliky vzbudili v nás veľký obdiv a úctu. Vďaka pani Orlovská, Boh Vás opatruj!
Kostol Ducha Svätého v Žehre je Národnou kultúrnou pamiatkou a od roku 1993 spolu so Spišským Hradom zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Dojatí výkladom, s oprášenými znalosťami z Biblie sme sa cestou zastavili na obhliadku Kostola sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku, kde nás sprevádzal Menší brat konventuálov – minoritov. Rok 2017 bude pre rehole minoritov, františkánov a kapucínov príležitosťou, aby vykročili k novej jednote.
Unavení, ale štastní a obohatení o duchovné a kultúrne zážitky, sme na večerné Anjel Pána dorazili do vlastných farností.
Tešíme sa na ďalšiu púť. Vďaka.

 

Mgr. Terézia Pazerová