Jarná zbierka Charitu 2022

Jarná zbierka Charitu

Pripomíname vám, že na Prvú pôstnu nedeľu, 6. marca 2022, sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu.
Výťažok zbierky treba potom následne odoslať na č. ú. SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS 412 071 + KFa.
(Číslo účtu zverejnené na stránke Spišskej katolíckej charity slúži pre milodary od jednotlivých darcov/veriacich, ktorí chcú podporiť túto zbierku.)
Spišský diecézny administrátor povzbudzuje veriacich ku Jarnej zbierke na Charitu aj z toho dôvodu, že istou čiastkou sa napomôže aj utečencom z Ukrajiny.
Modlitby za pokoj na Ukrajine
Informujeme vás, že diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sa modlí za pokoj na Ukrajine a pozýva k zjednoteniu v modlitbe celý Boží ľud Spišskej diecézy.
V nedeľu 27. februára 2022 o 9.00 bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule slávená svätá omša, pri ktorej sa budeme spoločne modliť za odvrátenie vojny a pokoj na Ukrajine.
Prosíme kňazov, aby sa modlili spoločne s Božím ľudom a vyzývali k duchovným či materiálnym skutkom bratskej pomoci voči trpiacim bratom a sestrám z Ukrajiny.
Pomoc pre ľudí na Ukrajine
Spišská katolícka charita, ktorej tím pomáha na hraničnom priechode Slovenska s Ukrajinou (Vyšné Nemecké – Užhorod) vytvorila dotazník pre pomoc ľudí na Ukrajine.
Kto má možnosť a chce byť nápomocný, bližšie informácie nájde po kliknutí na odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVb7MPeaCIWyWXppFPX5LQMKWSb6gzjUwdmqkzvJ9wD-0KwQ/viewform?fbclid=IwAR2dqps1OJvcs2X8RcBWWdbIky9YTI_uOpE7S2u79ef0FtLqOptYA9fjFa8