Spustenie stránky informačného centra Medžugorie

Milí priatelia,

chceme vám s radosťou oznámiť správu o spustení PRIAMEHO VIDEO PRENOSU PROGRAMU Z MEŽUGORIA V SLOVENSKOM JAZYKU cez internet.

Priamy prenos sa začne vysielať od 31.07.2014 o 18.00 z webovej stránky Informačného centra Medžugorie na Slovensku „ICM“ www.medjugorje.sk, ktorá bude spustená tiež v tento deň.
Je veľkou milosťou tohto času, že celý program Medzinárodného stretnutia mládeže – 25. ročníka Mladifestu, môžeme už sledovať v slovenčine nielen po celom Slovensku, ale aj vo svete.

Takto môžeme spoločne prežívať blízkosť a dotyk Panny Márie v našich domovoch a rodinách v priamom spojení s miestom, „kde sa Nebo dotýka Zeme”, s Medžugorím. Informačné centrum Medžugorie „ICM“ na Slovensku (www.medjugorje.sk) je oficiálnou webovou stránkou Medžugoria pod záštitou farského úradu Medžugorie.

Viac informácií o vysielaní a o možnosti ako podporiť aj túto finančne náročnú službu nájdete na stránke www.medjugorje.sk.

V prípade otázok a informácií o prenose programu a ICM nás môžete kontaktovať mailom na
adrese info@medjugorje.sk

V modlitbe spojení s vami

Svetlo Máriino