Púť do Miechowa

Nielen hlbšie prežívanie Roka viery, ale aj blížiace sa oslavy výročia našej obce boli podnetom púte do Poľska, ktorú pre veriacich z celej našej farnosti zorganizoval p. dekan. O veľkom záujme farníkov vydať sa počas tejto púte aj po stopách minulosti našej farnosti a chrámu svedčí počet pútnikov, čoho dôkazom boli 2 zaplnené autobusy.

Prvou zastávkou bola Bazilika Božieho hrobu v Miechowe, ktorú postavili rehoľníci – Strážcovia Božieho hrobu. Tí postupne prichádzali aj na naše územie, aby nám v tom čase zanechali tú najcennejšiu pamiatku – kostol sv. Ondreja. Tamojšia nádherná bazilika dotváraná v priebehu viacerých rokov svedčí o ich veľkej úcte k tajomstvu smrti, pochovania a zmŕtvychvstania nášho Pána.

Druhým miestom, na ktoré sme sa vydali, bol kostol Božieho milosrdenstva v Krakove. Tu sme mali možnosť sláviť svätú omšu a pomodliť sa Korunku Božieho milosrdenstva.

Odtiaľ naše kroky viedli k Sanktoáriu Jána Pavla II., ktoré síce žije v týchto dňoch pracovným ruchom, ale niektoré časti boli prístupné aj veriacim. Význam, duchovnú hĺbku a celkovú spokojnosť z tejto púte potvrdili všetci účastníci a už teraz sa tešíme na ďalšie takéto akcie.