Začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja

10.04.2012 začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja sťahovaním vnútorného zariadenia.
Postupne príde narad oprava elektrických rozvodov, oprava chóru, vysprávky a maľovanie.
Sväté omše budú počas týždňa v kaplne sv. Barbory. V nedele v kultúrnom dome.