Galéria

Oprava interiéru:

33 položka « 2 z 6 »

Relikvie sv.Cyrila:

22 položka « 1 z 4 »

Farská púť do Miechowa:

71 položka « 1 z 12 »

Farská púť do Šaštína:

18 položka « 1 z 3 »

Farská púť do Krakova:

32 položka « 1 z 6 »