• Začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja

    10.04.2012 začala oprava interiéru kostola sv. Ondreja sťahovaním vnútorného zariadenia. Postupne príde narad oprava elektrických rozvodov, oprava chóru, vysprávky a maľovanie. Sväté omše budú počas týždňa v kaplne sv. Barbory. V nedele v kultúrnom dome.