• Pastiersky list otca biskupa Galisa

  Pastiersky list na Prvú adventnú nedeľu 2023 Drahí bratia a sestry, drahí duchovní otcovia, vstupujeme do Adventu, ktorý je časom prípravy na Pánov príchod. V evanjeliu sme počuli, ako Pán vyzýva k bdelosti, k pripravenosti. Je mnoho oblastí, v ktorých máme byť pozorní, bdelí, aby sme sa dobre pripravili na stretnutie s Kristom. Na žiadosť viacerých kňazov i laických veriacich vám dnes chcem napísať o jednej z nich, o spôsobe prijímania vo svätej omši. Nové normy, ktoré umožnili prijímanie Eucharistie do rúk, absolútna väčšina z vás prijala v pokoji a bez ťažkostí, za čo vám úprimne ďakujem. Vážim si to a mám radosť, že tieto normy mnohým pomohli prehĺbiť osobný…

 • Kurz Samuel

  A ešte je možnosť aj pre tých chlapcov, ktorí by chceli rozlíšiť svoje povolanie, aby sa prihlásili na Kurz Samuel – aj o ňom nájdete viac informácií: https://www.kurzsamuel.sk/   — Martin Majda,  Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie tel: 0907417062 ODPORÚČAM POZRIEŤ http://www.mojakomunita.sk/web/martinmajda/blog

 • Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín

  Taktiež dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre mužov, otcov rodín, ktorá bude na Sp. Kapitule na začiatku novembra 4.11. – 6.11.2022. Prihlásiť sa môžu na túto obnovu zaslaním emailu: vicerektor@kapitula.sk Viac informácií: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-muzov-otcov-1 — Martin Majda, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie tel: 0907417062 ODPORÚČAM POZRIEŤ http://www.mojakomunita.sk/web/martinmajda/blog

 • Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

  Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu – ak niektorých poznáte, ktorým by taká duchovná obnova mohla byť užitočná – prosíme vás, aby ste ich osobne povzbudili a povedali im o tejto možnosti. Termíny: 25.11 – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022. — Martin Majda, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie tel: 0907417062 ODPORÚČAM POZRIEŤ http://www.mojakomunita.sk/web/martinmajda/blog

 • Jarná zbierka Charitu 2022

  Jarná zbierka Charitu Pripomíname vám, že na Prvú pôstnu nedeľu, 6. marca 2022, sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu. Výťažok zbierky treba potom následne odoslať na č. ú. SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS 412 071 + KFa. (Číslo účtu zverejnené na stránke Spišskej katolíckej charity slúži pre milodary od jednotlivých darcov/veriacich, ktorí chcú podporiť túto zbierku.) Spišský diecézny administrátor povzbudzuje veriacich ku Jarnej zbierke na Charitu aj z toho dôvodu, že istou čiastkou sa napomôže aj utečencom z Ukrajiny. Modlitby za pokoj na Ukrajine Informujeme vás, že diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sa modlí za pokoj na Ukrajine a pozýva k zjednoteniu v modlitbe celý Boží ľud Spišskej…