• Jarná zbierka Charitu 2022

    Jarná zbierka Charitu Pripomíname vám, že na Prvú pôstnu nedeľu, 6. marca 2022, sa uskutoční Jarná zbierka na Charitu. Výťažok zbierky treba potom následne odoslať na č. ú. SK28 0200 0000 0000 2963 4592, VS 412 071 + KFa. (Číslo účtu zverejnené na stránke Spišskej katolíckej charity slúži pre milodary od jednotlivých darcov/veriacich, ktorí chcú podporiť túto zbierku.) Spišský diecézny administrátor povzbudzuje veriacich ku Jarnej zbierke na Charitu aj z toho dôvodu, že istou čiastkou sa napomôže aj utečencom z Ukrajiny. Modlitby za pokoj na Ukrajine Informujeme vás, že diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš sa modlí za pokoj na Ukrajine a pozýva k zjednoteniu v modlitbe celý Boží ľud Spišskej…

  • Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia

    Pochválený buď Ježiš Kristus! Milí spolubratia, v týchto dňoch 15. a 16.2.2021 sa konalo (online) 98. plenárne zasadnutie KBS. Vyhlásenia z tohto zasadnutia: List premiérovi a vláde – 98. plénum KBS Spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia Vyhlásenie ku kampaniam